Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ Β’3727/12.08.2021) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 615/2021 (ΦΕΚ Β’ 4280/16.09.2021) καθορίστηκε το Απαιτούμενο Έσοδο και εγκρίθηκε το Τιμολόγιο Διανομής της HENGAS για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024.

Δυνάμει της Απόφασης ΡΑΕ 615/2021 για το έτος 2021 εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές Τιμολογίων Διανομής:

Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2021
Κατηγορία ΤιμολογίουΣυντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh/h)Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Μη Βιομηχανικό1.357,445916,0482
Βιομηχανικό4.154,52890,7390

Η τιμή της ποσοστιαίας μεταβολής του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ΔCPIt-1, που θα εφαρμοστεί για το έτος 2022 λαμβάνεται ίση με +0,6%, σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μηνός Νοεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κανονισμού Τιμολόγησης για το έτος 2022 εφαρμόζονται οι παρακάτω συντελεστές Τιμολογίων Διανομής:

Συντελεστές Τιμολογίων Διανομής 2022
Κατηγορία ΤιμολογίουΣυντελεστής Δυναμικότητας (€/MWh/h)Συντελεστής Ενέργειας (€/MWh)
Μη Βιομηχανικό1.365,590616,1445
Βιομηχανικό4.179,45610,7435
Μετάβαση στο περιεχόμενο