5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ HENGAS

01

Αίτηση Σύνδεσης και προγραμματισμός Τεχνικής Αυτοψίας
 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

– Προσέλευση ενδιαφερόμενου στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πελατών της HENGAS
– Είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 2311990100 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο)


02

Διενέργεια Τεχνικής Αυτοψίας
 

Τεχνική αυτοψία διεξάγεται στο κτίριο από εξιδεικευμένο υπάλληλο και διενεργείται έλεγχος αν και με ποιο τρόπο καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση που αφορούν την κατασκευή καθώς και τις υποχρεώσεις του.


03

Σύναψη Συμβολαίου
 

Ο ενδιαφερόμενος αφού λάβει την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης μπορεί να προχωρήσει στην σύναψη Συμβολαίου Σύνδεσης φυσικού αερίου στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.


04

Κατασκευή Εξωτερικής Εγκατάστασης
 

H HENGAS είναι αρμόδια για την κατασκευή της εξωτερικής εγκατάστασης (σημείου παροχής) που είναι το σύνολο της εγκατάστασης μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης του φυσικού αερίου στον Πελάτη.


05

Κατασκευή και Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
 

Η επιλογή του μελετητή μηχανικού, επιβλέποντα μηχανικού και εγκαταστάτη, οι οποίοι θα αναλάβουν την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης είναι ευθύνη του Πελάτη. Η μελέτη που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar».

Αφού πραγματοποιηθεί η κατάθεση της τεχνικής έκθεσης της εσωτερικής εγκατάστασης διεξάγεται αυτοψία, όπου ο ελεγκτής μηχανικός της HENGAS συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης και πραγματοποιείται η ενεργοποίηση.