5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ HENGAS
01
google-forms
Αίτηση Σύνδεσης και προγραμματισμός Τεχνικής Αυτοψίας
right-arrow
 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

– Προσέλευση ενδιαφερόμενου στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης πελατών της HENGAS
– Είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών 2311990100 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο)


02
inspection (1)
Διενέργεια Τεχνικής Αυτοψίας
right-arrow
 

Τεχνική αυτοψία διεξάγεται στο κτίριο από εξιδεικευμένο υπάλληλο και διενεργείται έλεγχος αν και με ποιο τρόπο καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση που αφορούν την κατασκευή καθώς και τις υποχρεώσεις του.


03
contract
Σύναψη Συμβολαίου
right-arrow
 

Ο ενδιαφερόμενος αφού λάβει την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης μπορεί να προχωρήσει στην σύναψη Συμβολαίου Σύνδεσης φυσικού αερίου στο γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.


04
gas
Κατασκευή Εξωτερικής Εγκατάστασης
right-arrow
 

H HENGAS είναι αρμόδια για την κατασκευή της εξωτερικής εγκατάστασης (σημείου παροχής) που είναι το σύνολο της εγκατάστασης μεταξύ του Δικτύου Διανομής και του Σημείου Παράδοσης του φυσικού αερίου στον Πελάτη.


05
home
Κατασκευή και Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης
right-arrow
 

Η επιλογή του μελετητή μηχανικού, επιβλέποντα μηχανικού και εγκαταστάτη, οι οποίοι θα αναλάβουν την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης είναι ευθύνη του Πελάτη. Η μελέτη που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του «Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar».

Αφού πραγματοποιηθεί η κατάθεση της τεχνικής έκθεσης της εσωτερικής εγκατάστασης διεξάγεται αυτοψία, όπου ο ελεγκτής μηχανικός της HENGAS συμπληρώνει το φύλλο ελέγχου εσωτερικής εγκατάστασης και πραγματοποιείται η ενεργοποίηση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο