Η οικιακή χρήση φυσικού αερίου αφορά κυρίως στην κεντρική ή την ατομική θέρμανση, το ζεστό νερό, το μαγείρεμα και τον κλιματισμό.

Κεντρική Θέρμανση:

Η χρήση φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση συνδυάζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού (με απαραίτητη την παρουσία boiler).

Η τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου είναι απλή, εύκολη, οικονομική και συμφέρουσα. Συγκεκριμένα, αρκεί να αντικατασταθεί μόνο ο καυστήρας του πελάτη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου χωρίς να δημιουργηθούν περεταίρω προβλήματα στους υπόλοιπους πελάτες που εξυπηρετεί.

Ατομική Θέρμανση:

Η χρήση της αυτόνομης εγκατάστασης φυσικού αερίου προσφέρει στον εκάστοτε καταναλωτή εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και οικονομίας μέσω της εγκατάστασης ατομικού λέβητα φυσικού αερίου (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου), συνδυάζοντας θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού στις αναγκαίες ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Μαγειρική Χρήση:

Αν και το μαγείρεμα με χρήση φυσικού αερίου δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αποτελεί τον πλέον πιο διαδεδομένο τρόπο μαγειρέματος. Oι εστίες που χρησιμοποιούνται, σε αυτή την περίπτωση, είναι σχεδιασμένες να παρέχουν την απαιτούμενη θερμότητα, χωρίς επιπλέον ενεργειακή σπατάλη, μέσω της ρύθμισης της παραγόμενης φλόγας. 

Ζεστό Νερό:

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρει οποιοσδήποτε τρόπος σύνδεσης φυσικού αερίου είναι η άμεση παροχή ζεστού νερού, στην επιθυμητή θερμοκρασία, ποσότητα ή χρονικό περιθώριο.

Ο πελάτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το ζεστό νερό όλο το χρόνο, χωρίς περιττά έξοδα.

Κλιματισμός:

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο συντελείται από  μία συσκευή ψύξης η οποία χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία και το φυσικό αέριο ως καύσιμο με στόχο την παραγωγή ψυκτικών φορτίων. Σε αυτή την περίπτωση, το φυσικό αέριο αντικαθιστά την ηλεκτρική ενέργεια ως αρχική πηγή ενέργειας για την λειτουργία της ψυκτικής συσκευής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο