Η εμπορική χρήση του φυσικού αερίου εστιάζεται στον Τεχνολογικό Εξοπλισμό, τη Θέρμανση, τον Κλιματισμό και την Συμπαραγωγή.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός:

Σε όλο το φάσμα του Τριτογενή Τομέα το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιείται, καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών. Για παράδειγμα, η ψύξη των χώρων σήμερα μπορεί να επιτευχθεί μέσω σύγχρονων συσκευών με χρήση φυσικού αερίου, οι οποίες ονομάζονται αντλίες θερμότητας.

Σε γενικές γραμμές το φυσικό αέριο έρχεται να αντικαταστήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στον Τεχνολογικό Εξοπλισμό.

Θέρμανση:

Η χρήση φυσικού αερίου για την θέρμανση στον εμπορικό τομέα συνδυάζει την οικονομία και απόσβεση της επένδυσης και την ακρίβεια μέτρησης καταναλώσεων με την εξοικονόμηση χώρου και τη δημιουργία ενός ευχάριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

 Κλιματισμός:

Τα οφέλη του κλιματισμού κατά την εμπορική χρήση είναι τα παρακάτω:

  • Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης από αντίστοιχη συσκευή με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
  •  Δεν απαιτείται εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού.
  • Υψηλές επιδόσεις και γρήγορη απόσβεση εξοπλισμού

Συμπαραγωγή:

Συμπαραγωγή ονομάζεται ο συνδυασμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου αποτελεί μια εφαρμογή που επιτυγχάνει ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ατμός ή/και ζεστό νερό) με τον ίδιο εξοπλισμό. Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, στην ίδια συσκευή μπορεί να παραχθεί τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμότητα κατά την καύση του φυσικού αερίου. Η παραγόμενη θερμότητα, ως ατμός ή ζεστό νερό, ή ακόμα και τα ίδια τα καυσαέρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ταυτόχρονη παραγωγή ψύξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο