Τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση του φυσικού αερίου σε όλες της κατηγορίες που μπορεί να συναντηθεί, κατέστησαν την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προτεραιότητα, καθώς:

  • Αυξάνονται οι πηγές προμήθειας πρωτογενών μορφών ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτισης από το πετρέλαιο
  • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί, πάνω από 200.000 κτίρια του Δημοσίου Τομέα χρήζουν ενεργειακής βελτίωσης και παράλληλα με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να περιοριστεί η ετήσια ενεργειακή δαπάνη κατά 25% καθώς και η αντίστοιχη ετήσια παραγωγή ρύπων.

Η Πολιτεία, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, προχώρησε στην έκδοση της ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/ΟΙΚ.16954 ( ΦΕΚ Β’ 1343/26.09.2005 ) με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η σύνδεση των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευομένων Φορέων με το δίκτυο του φυσικού αερίου, για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης. 

Σε εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης, όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς, υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μέχρι και σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός Δημόσιων Υπηρεσιών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καταναλωτές που απολαμβάνουν τα οφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου ή βρίσκονται σε κατάσταση σύνδεσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο