Οι βασικότερες χρήσεις του φυσικού αερίου στην βιομηχανία, παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτές του εμπορικού τομέα και αφορούν:

  • Την κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
  • Την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
  • Την κάλυψη ψυκτικών αναγκών

Επιπλέον, χρήση του φυσικού αερίου στην Βιομηχανία απαλλάσσει τον πελάτη από:

  • Την ανάγκη διατήρησης επιπλέον αποθηκευτικού χώρου.
  • Την ανάγκη προθέρμανσης του καυσίμου

Ο πελάτης που επιλέγει ένα οικολογικό καύσιμο όπως το φυσικό αέριο, προσφέρει εμπράκτως στον αγώνα ενάντια στην μόλυνση του περιβάλλοντος βελτιώνοντας το πρόσωπο της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο και την αγορά. Η εταιρεία που επιλέγει ένα οικολογικό καύσιμο όπως το φυσικό αέριο, συμβάλλει εμπράκτως στην συλλογική προσπάθεια ενάντια στη μόλυνση του περιβάλλοντος, προσφέροντας στην ίδια ανάπτυξη του κοινωνικού της status. Επιπλέον η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια από τις ενδείξεις του μετρητή και ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του. Η παρεχόμενη Θερμογόνος Δύναμη του φυσικού αερίου διασφαλίζεται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη τον ακριβή προσδιορισμό της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο