1) ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η οικιακή χρήση φυσικού αερίου αφορά κυρίως στην κεντρική ή την ατομική θέρμανση, το ζεστό νερό, το μαγείρεμα και τον κλιματισμό.

Κεντρική Θέρμανση:

Η χρήση φυσικού αερίου στην κεντρική θέρμανση συνδυάζει την παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού (με απαραίτητη την παρουσία boiler).

Η τροποποίηση της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου είναι απλή, εύκολη, οικονομική και συμφέρουσα. Συγκεκριμένα, αρκεί να αντικατασταθεί μόνο ο καυστήρας του πελάτη, ακόμη και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου χωρίς να δημιουργηθούν περεταίρω προβλήματα στους υπόλοιπους πελάτες που εξυπηρετεί.

Ατομική Θέρμανση:

Η χρήση της αυτόνομης εγκατάστασης φυσικού αερίου προσφέρει στον εκάστοτε καταναλωτή εξοικονόμηση χώρου, χρόνου και οικονομίας μέσω της εγκατάστασης ατομικού λέβητα φυσικού αερίου (εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου), συνδυάζοντας θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού στις αναγκαίες ποσότητες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Μαγειρική Χρήση:

Αν και το μαγείρεμα με χρήση φυσικού αερίου δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αποτελεί τον πλέον πιο διαδεδομένο τρόπο μαγειρέματος. Oι εστίες που χρησιμοποιούνται, σε αυτή την περίπτωση, είναι σχεδιασμένες να παρέχουν την απαιτούμενη θερμότητα, χωρίς επιπλέον ενεργειακή σπατάλη, μέσω της ρύθμισης της παραγόμενης φλόγας. 

Ζεστό Νερό:

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προσφέρει οποιοσδήποτε τρόπος σύνδεσης φυσικού αερίου είναι η άμεση παροχή ζεστού νερού, στην επιθυμητή θερμοκρασία, ποσότητα ή χρονικό περιθώριο.

Ο πελάτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το ζεστό νερό όλο το χρόνο, χωρίς περιττά έξοδα.

Κλιματισμός:

Ο κλιματισμός με φυσικό αέριο συντελείται από  μία συσκευή ψύξης η οποία χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνολογία και το φυσικό αέριο ως καύσιμο με στόχο την παραγωγή ψυκτικών φορτίων. Σε αυτή την περίπτωση, το φυσικό αέριο αντικαθιστά την ηλεκτρική ενέργεια ως αρχική πηγή ενέργειας για την λειτουργία της ψυκτικής συσκευής. 

2) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εμπορική χρήση του φυσικού αερίου εστιάζεται στον Τεχνολογικό Εξοπλισμό, τη Θέρμανση, τον Κλιματισμό και την Συμπαραγωγή.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός:

Σε όλο το φάσμα του Τριτογενή Τομέα το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιείται, καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών. Για παράδειγμα, η ψύξη των χώρων σήμερα μπορεί να επιτευχθεί μέσω σύγχρονων συσκευών με χρήση φυσικού αερίου, οι οποίες ονομάζονται αντλίες θερμότητας.

Σε γενικές γραμμές το φυσικό αέριο έρχεται να αντικαταστήσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στον Τεχνολογικό Εξοπλισμό.

Θέρμανση:

Η χρήση φυσικού αερίου για την θέρμανση στον εμπορικό τομέα συνδυάζει την οικονομία και απόσβεση της επένδυσης και την ακρίβεια μέτρησης καταναλώσεων με την εξοικονόμηση χώρου και τη δημιουργία ενός ευχάριστου επαγγελματικού περιβάλλοντος.

  Κλιματισμός:

Τα οφέλη του κλιματισμού κατά την εμπορική χρήση είναι τα παρακάτω:

  • Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και κόστος συντήρησης από αντίστοιχη συσκευή με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
  •  Δεν απαιτείται εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού.
  • Υψηλές επιδόσεις και γρήγορη απόσβεση εξοπλισμού

Συμπαραγωγή:

Συμπαραγωγή ονομάζεται ο συνδυασμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού – θερμότητας με χρήση φυσικού αερίου αποτελεί μια εφαρμογή που επιτυγχάνει ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ατμός ή/και ζεστό νερό) με τον ίδιο εξοπλισμό. Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, στην ίδια συσκευή μπορεί να παραχθεί τόσο ηλεκτρική ενέργεια όσο και θερμότητα κατά την καύση του φυσικού αερίου. Η παραγόμενη θερμότητα, ως ατμός ή ζεστό νερό, ή ακόμα και τα ίδια τα καυσαέρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ταυτόχρονη παραγωγή ψύξης.

3) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Οι βασικότερες χρήσεις του φυσικού αερίου στην βιομηχανία, παρουσιάζουν ομοιότητες με αυτές του εμπορικού τομέα και αφορούν:

  • Την κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες
  • Την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
  • Την κάλυψη ψυκτικών αναγκών

Επιπλέον, χρήση του φυσικού αερίου στην Βιομηχανία απαλλάσσει τον πελάτη από:

  • Την ανάγκη διατήρησης επιπλέον αποθηκευτικού χώρου.
  • Την ανάγκη προθέρμανσης του καυσίμου

Ο πελάτης που επιλέγει ένα οικολογικό καύσιμο όπως το φυσικό αέριο, προσφέρει εμπράκτως στον αγώνα ενάντια στην μόλυνση του περιβάλλοντος βελτιώνοντας το πρόσωπο της εταιρείας προς το κοινωνικό σύνολο και την αγορά.

Η εταιρεία που επιλέγει ένα οικολογικό καύσιμο όπως το φυσικό αέριο, συμβάλλει εμπράκτως στην συλλογική προσπάθεια ενάντια στη μόλυνση του περιβάλλοντος, προσφέροντας στην ίδια ανάπτυξη του κοινωνικού της status. Επιπλέον η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται με ακρίβεια από τις ενδείξεις του μετρητή και ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του. Η παρεχόμενη Θερμογόνος Δύναμη του φυσικού αερίου διασφαλίζεται από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη τον ακριβή προσδιορισμό της παραγωγικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του κέρδους.

4) ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση του φυσικού αερίου σε όλες της κατηγορίες που μπορεί να συναντηθεί, κατέστησαν την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας προτεραιότητα, καθώς:

  • Αυξάνονται οι πηγές προμήθειας πρωτογενών μορφών ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτισης από το πετρέλαιο
  • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί, πάνω από 200.000 κτίρια του Δημοσίου Τομέα χρήζουν ενεργειακής βελτίωσης και παράλληλα με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορούσε να περιοριστεί η ετήσια ενεργειακή δαπάνη κατά 25% καθώς και η αντίστοιχη ετήσια παραγωγή ρύπων.

Η Πολιτεία, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, προχώρησε στην έκδοση της ΚΥΑ Δ5-ΗΛ/Β/ΟΙΚ.16954 ( ΦΕΚ Β’ 1343/26.09.2005 ) με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η σύνδεση των κτιρίων του Δημοσίου Τομέα, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευομένων Φορέων με το δίκτυο του φυσικού αερίου, για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης. 

Σε εφαρμογή της παραπάνω Απόφασης, όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς, υπέβαλαν αιτήσεις σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μέχρι και σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός Δημόσιων Υπηρεσιών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους καταναλωτές που απολαμβάνουν τα οφέλη από την χρήση του φυσικού αερίου ή βρίσκονται σε κατάσταση σύνδεσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο