Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και υδρόθειο.

Συστατικά% κατά όγκο σύσταση
Μεθάνιο (CH4)70-90
Αιθάνιο (C2H6)5-15
Προπάνιο (C3H8) και Βουτάνιο (C4H10)< 5
CO2, N2, H2S κτλ.Μικρότερες ποσότητες

Η σύσταση του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα

Η σύνθεση του Φυσικού Αερίου που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι περίπου 85% μεθάνιο και το υπόλοιπο 15% αιθάνιο, βουτάνιο, προπάνιο, άζωτο και άλλα αέρια. Η ανωτέρα θερμογόνος δύναμή του ανέρχεται σε περίπου 10.000 kcal/m3.

ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΑΛΓΕΡΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Περιεκτικότητα (% κ.ο.)  
Μεθάνιο (CH4)9891.2
Αιθάνιο (C2H6)0.66.5
Προπάνιο (C3H8)0.21.1
Βουτάνιο (C4H10)0.20.2
Πεντάνιο (C5H12) και βαρύτερα0.1
Άζωτο (Ν2)0.81.0
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)0.1
Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμηαπό 8,600 kcal/Nm3 έως 9,500 kcal/Nm3από 9,640 kcal/Nm3 έως 10,650 kcal/Nm3

Το φυσικό αέριο δεν περιέχει στερεά σώματα

Μετάβαση στο περιεχόμενο