Το φυσικό αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων, οι οποίοι αποτελούν οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο.

Η χημική αντίδραση (καύση) των υδρογονανθράκων με το οξυγόνο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα ονομάζεται οξείδωση. Από αυτή την αντίδραση προκύπτουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό και θερμότητα. Η εν λόγω καύση ονομάζεται εξώθερμη, διότι προσφέρει θερμική ενέργεια προς το περιβάλλον.

Η καύση του μεθανίου, το οποίο αποτελεί το βασικότερο συστατικό του φυσικού αερίου είναι πλήρης ή τέλεια, πρόκειται δηλαδή για καύση η οποία πραγματοποιούμενη σε συνθήκες περίσσειας αέρα, δεν  αφήνει καύσιμα συστατικά καθώς η συνολική ποσότητα άνθρακα που λαμβάνει μέρος στην αντίδραση μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο