Η κατανομή των αποθεμάτων Φυσικού Αερίου συμβαδίζει με αυτή του πετρελαίου. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, τα αποθέματα Φυσικού Αερίου ανέρχονται σε 6.798,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, από τα οποία το μεγαλύτερο κομμάτι κατέχει το Ιράν (1.187,3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια) ενώ τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ρωσία (1.163 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια).

Το 2014, τα διαθέσιμα καύσιμα Φυσικού Αερίου υπολογίσθηκαν σε 200 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ποσότητα η οποία αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 50 χρόνια παροχής (σύμφωνα με τον ρυθμό παραγωγής του ίδιου έτους). Πιο πρόσφατοι και έγκυροι υπολογισμοί ανεβάζουν το χρόνο επάρκειας των αποθεμάτων στα 100 έτη.  

Επιπλέον, τα αποθέματα φυσικού αερίου έχουν την τάση να ανασυντίθενται, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το φαινόμενο ελάττωσής τους κατά την εξαγωγή και κατανάλωση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο