Η HENGAS αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα με Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας).  Η σύσταση της εταιρείας προέκυψε ως αποτέλεσμα απόσχισης κλάδου από την EDIL HELLAS ATEBE, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα του φυσικού αερίου συντελώνταςστην ανάπτυξη του στην Ελλάδα.

Ήδη, εντός του 2020, η HENGAS ξεκίνησε τη μελέτη και κατασκευή των Δικτύων Διανομής Αερίου, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος  από τη ΡΑΕ και σε πλαίσιο απόλυτης συμμόρφωσης με τους κανόνες που ορίζει για τις παρακάτω αδειοδοτημένες πόλεις:

  1. Δεσκάτη Ν. Γρεβενών
  2. Πολύκαστρο Ν. Κιλκίς
  3. Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής
  4. Έδεσσα Ν. Πέλλας
  5. Κόρινθος Ν. Κορινθίας
  6. Τρίπολη Ν. Αρκαδίας
  7. Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας

Η HENGAS, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της EDIL HELLAS, στελεχωμένη με άρτια εξειδικευμένο προσωπικό, δεσμεύεται για την ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων διανομής φυσικού αερίου με συνέπεια και υπευθυνότητα. Κύριος στόχος της είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά των περιοχών ευθύνης της, με ασφάλεια, οικονομία και αξιοπιστία, με σεβασμό στο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΕ, ώστε κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση να μπορούν να απολαύσουν τα οφέλη αυτού του αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον καυσίμου. Η HENGAS είναι σε θέση να τροφοδοτήσει αέριο σε απομακρυσμένους εμπορικούς καταναλωτές εκτός δικτύου σε όλη την Ελλάδα μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Η EDIL HELLAS ATEBE όμιλος εταιρειών, ιδρύθηκε το 1985 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μία τεχνική εταιρεία leader στον κλάδο του Φυσικού Αερίου και Ενέργειας. Ενδυναμώνει σταθερά την παρουσία της στην λίστα των πιο επικερδών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2013-2017, 2019 –  Diamonds of Greek Economy-Θεσμός στην Επιχειρηματική Αριστεία). Τα τελευταία 15 χρόνια πετυχαίνει υψηλή κερδοφορία και υψηλά λειτουργικά περιθώρια κέρδους, και  απασχολεί σήμερα 570 άτομα προσωπικό.

Υπήρξε ο πρώτος διανομέας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (Compressed Natural Gas – CNG) στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της εταιρείας αναπτύσσονται στους τομείς των  Τηλεπικοινωνιακών και Οικοδομικών έργα, στη Συλλογή και Διαχείριση Απορριμμάτων καθώς και στα Συστήματα Βιολογικού Καθαρισμού και ΧΥΤΑ. Στη λίστα πελατών της EDIL HELLAS ATEBE περιλαμβάνονται μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμοί δημοσίου συμφέροντος, όπως η Ε.Δ.Α Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, η Ε.Δ.Α. Αττικής, η ΔΕΔΑ και ο ΔΕΣΦΑ.