Σε εφαρμογή σχετικής Απόφασης της ΡΑΕ ο Διαχειριστής δημοσιεύει τα ακόλουθα στοιχεία Μεριδίων αγοράς των Προμηθευτών στο δίκτυο διανομής ως ακολούθως:

1. Κάθε μήνα δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ενεργοί Προμηθευτές/Χρήστες Διανομής.
  • Αριθμός ενεργοποιημένων Σημείων Παράδοσης που αυτοί εκπροσωπούν.
  • Μηνιαίες διανεμηθείσες Ποσότητες Φυσικού Αερίου που καταγράφονται (για τα δίκτυα διανομής ανά κατηγορία τιμολογίου διανομής).
  • Το συγκεντρωτικό μήκος κατασκευασμένου δικτύου Διανομής ανά γεωγραφική Περιφέρεια.

2. Κάθε τρίμηνο δημοσιεύονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Τους ενεργούς Προμηθευτές/Χρήστες.
  • Τα μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) των ενεργοποιημένων μετρητών ανά επίπεδο τάσης ή πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν.
  • Τα μερίδια αγοράς ως ποσοστό (%) της καταναλωθείσας ενέργειας ανά επίπεδο τάσης ή πίεσης που αυτοί εκπροσωπούν.

2022


Μηνιαία

Τριμηνιαία

2021


Μηνιαία

Μετάβαση στο περιεχόμενο