Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3744/18.07.2022 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα με την οποία προκηρύσσεται η Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω δράση αφορά την επιχορήγηση των δημοτών της Μεγαλόπολης που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η HENGAS για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.760.000,00 € και δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η HENGAS A.E.

Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης, ενώ και η HENGAS προσφέρει 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

Την Προκήρυξη και τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ:


Μετάβαση στο περιεχόμενο