Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας η Προδημοσίευση του Οδηγού Δράσης για το Έργο: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης».

Η ανωτέρω δράση αφορά την επιχορήγηση των δημοτών της Μεγαλόπολης που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου που κατασκευάζει η HENGAS για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.760.000,00 € και δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η HENGAS A.E.

Με τη δημοσίευση του Προσχεδίου παρέχονται σημαντικές πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τη διάρκεια της δράσης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Στο αμέσως προσεχές διάστημα πρόκειται να εκδοθεί η Πρόσκληση της δράσης με τη δημοσίευση της οποίας θα εκκινήσει και η υποβολή αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το κατάστημα της HENGAS στη Μεγαλόπολη (Κολοκοτρώνη 27, 2311990120, megalopolis_store@hengas.gr).

Προδημοσίευση Οδηγού Δράσης για το έργο «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην πόλη της Μεγαλόπολης»
Μετάβαση στο περιεχόμενο