Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή του Δικτύου, τις Συνδέσεις Καταναλωτών και του Απαραίτητου Εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου: «Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης» συνολικού προϋπολογισμού 434.000,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας εδώ.

Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα ΤΕΥΧΗ του Διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλοντας έως και την 19η/01ου/2022 το σχετικό αίτημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@hengas.gr, υπόψη YΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (κα Σ. Καβουκοπούλου), ΤΗΛ.: 2311 990 126. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν έγγραφα ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό, αποστέλλοντας γραπτή ή ηλεκτρονική διευκρινιστική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@hengas.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο