Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ”

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 1.864.160,25 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ”

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτή Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 1.818.037,36 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ.

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Σταθμού Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Ενός Σταδίου στο Δήμο Πολύγυρου στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ”

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Σταθμού Αποσυμπίεσης Πεπιεσμένου Φυσικού Αερίου (CNG) Ενός Σταδίου στο Δήμο Πολύγυρου στο πλαίσιο του Έργου “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ,ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ” συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» στο πλαίσιο του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 7.418.925,87 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Υλικών για την Κατασκευή Δικτύου, τις Συνδέσεις Καταναλωτών και του Απαραίτητου Εξοπλισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Υλικών για την Κατασκευή Δικτύου, τις Συνδέσεις Καταναλωτών και του Απαραίτητου Εξοπλισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 1.793.600,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Υλικών για την Κατασκευή Δικτύου, τις Συνδέσεις Καταναλωτών και του Απαραίτητου Εξοπλισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ».

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για την Προμήθεια Υλικών για την Κατασκευή Δικτύου, τις Συνδέσεις Καταναλωτών και του Απαραίτητου Εξοπλισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.569.270,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργου και Υλικών στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ».

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργου και Υλικών στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΣΚΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 840.000,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργου και Υλικών στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για τησύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Έργου και Υλικών στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 360.000,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια “Λογισμικού Απομακρυσμένης Παρακολούθησης Ασφαλούς Λειτουργίας Δικτύου” στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης”

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια “Λογισμικού Απομακρυσμένης Παρακολούθησης Ασφαλούς Λειτουργίας Δικτύου” στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης” συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 €, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου για “Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Γεωγραφικών Δεδομένων (G.I.S) για το δίκτυο Φυσικού Αερίου στο δήμο Μεγαλόπολης” στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής πίεσης στο δήμο Μεγαλόπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου”

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για “Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Γεωγραφικών Δεδομένων (G.I.S) για το δίκτυο Φυσικού Αερίου στο δήμο Μεγαλόπολης” στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής πίεσης στο δήμο Μεγαλόπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου” συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00…

Περισσότερα