Περίληψη διακήρυξης για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στον Δήμο Τρίπολης

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000,00 €. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην περίληψη της διακήρυξης η οποία επισυνάπτεται ως αρχείο pdf πατώντας…

Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος

Η HENGAS Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχειριστή δικτύου φυσικού αερίου» στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην πόλη της Μεγαλόπολης”, συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογουντος ΦΠΑ,…

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο