Ο υπολογισμός της ενέργειας του Φυσικού Αερίου (kWh), που παραλαμβάνεται σε Δίκτυο Διανομής πραγματοποιείται με βάση την μέση Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου σε ημερήσια βάση, και τον όγκο του Φυσικού Αερίου.

Παρατίθενται τα σχετικά στοιχεία της Μέσης Ημερήσιας Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (kWh /Nm3) για τα Σημεία Εισόδου μας.

2023


2022


2021


Μετάβαση στο περιεχόμενο