ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


  Στοιχεία του αιτούντος
  Ιδιότητα*
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (1)
  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ (1)
  Στοιχεία του ακινήτου
  Στοιχεία χρήσης του φυσικού αερίου
  Χρήση/εις φυσικού αερίου
  ΟΙΚΙΑΚΗ
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
  Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης

  1. Απαραίτητη η προσκόμιση της εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

  Υπογραφή*

  Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με το παρόν έντυπο, τυγχάνουν επεξεργασίας από την HENGAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.(υπεύθυνος επεξεργασίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση από το τεχνικό τμήμα της HENGAS Α.Ε. για τον βέλτιστο σχεδιασμό και προγραμματισμό του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.
  Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο